Bestyrelse


Bestyrelsen består af:

Formand: Ib Øberg

Næstformand: Frank Winzentsen

Kasserer: Peder Sustmann Larsen

Sekretær: Kirsten Wahl

Bestyrerelsesmedlem: Bodil Rosengreen

Suppleant: Elsebet Slot Sørensen

Suppleant:  Per Christiansen

Revisor: Aksel Haraldsson

Revisorsuppleant: Ulla Forsberg

Hul  8
Svaner på hul 8

Bestyrelsen

Du kan også kontakte os ved at bruge

formularen: