MSBGK

Mandagsseniorklubben


Medlemskab:

Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Kontingentet, som gælder for perioden 1. januar til 31. december, skal være indbetalt inden udgangen af februar måned på MSBGKs bankkonto i Nordea Bank:


Reg.: 2132; Kontonr.: 3498139174


Kontingent for 2024 er kr. 350,00

Kontingent for 2025 er kr. 350,00


Husk at skrive navn og oplyse medlemsnummer i Brøndby Golfklub.


Klubbens formål er at arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golfspillet under hyggelige og gerne festlige former og at arrangere matcher på såvel hjemme- som udebane.


MSBGK optager aktive medlemmer, det vil sige seniormedlemmer og flex hverdagsmedlemmer (mandag – fredag) af Brøndby Golfklub, som er fyldt 55 år. Øvrige flexmedlemmer kan ikke blive medlemmer. Medlemmer, der går over til passivt medlemskab af Brøndby Golfklub, kan forblive som medlem af MSBGK uden spilleret på vilkår fastsat af bestyrelsen.

Man kan ikke være medlem af både Mandagsseniorklubben og Onsdagseniorklubben.

Mandagsseniorklubben i Brøndby Golfklub