CBA

EGA handicapsystemet 2016-2019  - uddrag

Hul 11

CBA - Computed Buffer Adjustment (Beregnet justering af bufferzone)

Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering (håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning.

I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe 5.

De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og 2-/RO

CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes.

Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA

Et resultat på - 1 til -2 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende. Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1.

Eksempel: En handicapgruppe 1 spiller scorer 33p, og en anden handicapgruppe 1 spiller scorer 35p. CBA  beregnes til -2. Bufferzonen er normalt 35-36, men bliver nu sænket med 2 til 33-34. Handicap for spilleren  med 33p forbliver uændret. Handicap for spilleren med 35p bliver reduceret med 0,1.


Handicap reguleres efter nedstående tabel. Forudsætning CBA = 0

Afleveres en tællende 9-huls runde tillægges 18 point til totalen efter 9 huller. Denne total sammenholdes med bufferzonen for 9 huller.